Vand OG Liv, Skanderborg, Jylland

 

Førstehjælp
Brandbekæmpelse
Udstyr

Førstehjælp

 

- Kurser efter jeres behov

- Kurser til knallert/bil

Brandbekæmpelse

 

- Kurser i grundlæggende bekæmpelse

Udstyr

 

- ZOLL hjertestartere

- Sikkerhedsudstyr

- 112 Brandslukker

 

Livredning
Rådgivning
Prøvedyk

Livredning

 

- Kurser i bassinlivredder

- Kurser i søsportprøve

 

Rådgivning

 

- sejlads i institutioner/skoler

- Sikkerhedsvurdering

 

Prøvedyk

 

- spændende oplevelse under vand

VAND og LIV • Vroldvej 76, 8660 Skanderborg • 24 34 62 20 • Henning.Suhr@vandogliv.dk